Om tankesmia

Tankesmia Grønn Fase ble startet i 2009. Den består av stipendiater og masterstudenter, hovedsaklig tilknyttet Norges 11 forskjellige forskningssentre innen miljøvennlig energi (FME), som studerer ulike aspekter ved miljøvennlig energi. Den overordnede oppgaven som tankesmia søker å løse er: Hvordan kan Norge bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene våre?

Grønn Fase vil jobbe for å bringe frem flerfaglige initiativer innen området miljøvennlig energi, for å skape økt oppmerksomhet og bevissthet rundt temaet, og å sette klima- og energiforsking i et samfunnsmessig og politisk perspektiv. Vi vil jobbe for at Norge skal bli et foregangsland innen klima- og miljøvennlig energiproduksjon og ønsker en opplyst samfunnsdebatt med et helhetlig syn på løsninger på klimaproblematikken.

Grønn Fase skal bidra med ideer til olje- og energidepartements politiske ledelse og embetsverk, samt bidra med innspill til den offentlige debatten rundt temaet miljøvennlig energi. Som ledd i dette har tankesmia annethvert år delt ut en pris for beste idé/konsept/ prosjektskisse innenfor miljø- og klimavennlig energi, der studenter og stipendiater ved høyskoler og universiteter i Norge har deltatt. Også i år deles prisen ut, og innleveringsfrist for årets konkurranse er 1. april. Se mer informasjon under egen fane.

Les mer om de ulike FME-ene her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar