onsdag 10. november 2010

Kina renser himmelen

Omtrent i fjor fikk Kina tildelt den ikke spesielt ærefulle tittelen av å være verdens flinkeste land til å slippe ut karbondioksid, metan og andre gasser som vil flytte Middelhavsklimaet til Jæren. Kina slipper nå ut 6,5 Gt CO2, eller drøyt 20 prosent av verdens menneskeskapte utslipp, og fortsatt er karbonintensiteten til den gjengse kineser bare halvparten av den norske. Men la oss sette en strek for kritikken av Kina og heller fokusere på det positive. For i tillegg til å produsere karbondioksid er Kina flinke til å produsere andre ting, som fornybar energi. 

Kina produserer nå 30 prosent av verdens vindmøller, 40 prosent av verdens solceller og 77 prosent av verdens solvarmere. Selv om mye av dette eksporteres, er bildet i ferd med å endre seg.

Kineserne har verdens nest høyeste strømproduksjon fra vindmøller, og vil tidlig neste år fylle myndighetenes 2020-mål på 30 GW installert vindkraft. Klokelig nok er det snakk om å fete opp dette målet til 150 GW. Kina eksporterer 95 prosent av sin egen solcelleproduksjon, men denne andelen vil sannsynligvis synke de nærmeste årene.

onsdag 3. november 2010

Norsk solcelleindustri med ny adresse: Tuas i Singapore

I dag finner åpningen av REC sin nye solcellefabrikk i Singapore sted. Det er en enorm fabrikk, som ved full produksjon (først i 2012) vil produsere solceller tilsvarende ca 10% av det som var verdens produksjon av solceller i 2009. Det vil si, fabrikken er dimensjonert for å produsere solcellepaneler med en sammenlagt kapasitet på 800 MW per år, og verdens produksjon i 2009 var 8000 MW. 

I byggingen av dette komplekset har REC investert svimlende 11 milliarder kroner, og 8000 arbeidere har deltatt i byggearbeidet.

I tilknytning til REC sin fabrikk åpnet i går det norske selskapet Metallkraft en fabrikk i Tuas, de med en investering på 400 millioner kroner. Metallkraft jobber med å resirkulere avfallet som kommer fra sageprosessen der store blokker med silisium kuttes opp i tynne skiver for bruk i solceller.


Jeg benytter sjansen til å gratulere REC og Metallkraft med sine nye fantastiske anlegg!

Men samtidig er jeg stadig mer bekymret for solcelleindustriens framtid i Norge. Det er lite nye investeringer, og REC kutter ned i Skandinavia. Forrige uke fikk 20 forskere ved REC sin forskningsavdeling i Sandvika utenfor Oslo sparken fordi REC legger ned forskningsaktiviteten i Norge.