Grønn Fases energipris

Av Atle Abelsen, Teknomedia

 

Pål Keim Olsen har mottatt Grønn Fases Energipris 2016. Hans innovasjonsbragd er en generator som kan øke energiutbyttet fra havvindturbiner med opptil fire prosent.

– Årets vinner har vist en uvanlig kreativitet og innovasjon, sier avdelingsdirektør Rune Volla i Forskningsrådet om prisvinnerens bidrag.  Det kom i år inn 17 forslag fra kandidatene på master- og doktorgradsnivå, og Pål Keim Olsens revolusjonerende høyspenningsgenerator for offshore vind var i en klasse for seg.

Christer Heen Skotland mottar Grønn Fases Energipris 2016 på vegne av vinneren, Pål Keim Olsen.
Avdelingsdirektør Rune Volla i Forskningsrådet deler ut prisen.
Prisvinneren Pål Keim Olsen var på reise og kunne ikke møte personlig.               Foto: Atle Abelsen

Olsen har allerede patentert konseptet. Hans kollega Christer Heen Skotland, som i Olsens fravær mottok prisen på vegne av ham, forteller at samarbeidet mellom industrien og forskningen på NTNU har vært av avgjørende betydning for ham.

– Pål forsikrer at premiepengene vil gå inn i de budsjettene som har med videre samarbeid mellom industri og forskning å gjøre, sier han.

Juryens begrunnelse

Programkoordinator Ane Brunvoll i ENERGIX deltok i juryen, og forteller at de ble imponerte av hvor stor effekt vinnerforslaget kan ha dersom det blir realisert. 

- Vinneren har levert et på alle måter spennende bidrag, som skilte seg ut i bunken av gode forslag vi mottok til konkurransen, både når det gjelder teknisk nivå, dokumentasjon og presentasjon forøvrig. Det er en god idé, med stort potensiale, og vinneren har kommet langt i innovasjonsprosessen, og blant annet fått patent på teknologien, sier Brunvoll.

Bidraget er en ny type høyspenningsgenerator som gir mulighet til å generere høy likespenning i første steget i energikjeden, noe som fører til en drastisk reduksjon i antallet steg hvor spenningen må omformes, som igjen fører til mindre tap i overføringen, og høyere systempålitelighet.

I offshore kraftsystemer benyttes sjøkabler til å overføre strøm, og ved lange overføringsavstander vil likestrøm være den beste løsning med hensyn til utnyttelse (transportkapasitet) og reduserte energitap i kabelen.

Teknologien kan f.eks. gi mulighet til å øke energiutbyttet i en offshore vindpark med 2-4%. Den har og potensialet til å oppnå høyere pålitelighet, lavere investeringer og lavere vedlikeholdskostnader. Vindmøllene kan også oppnå høyere oppetid, og pga. modulisering har teknologien potensial til å bidra til enklere masseproduksjon og offshore logistikk. Om teknologien tas i bruk, vil det bidra til at offshore vind kan levere mer ren elektrisk energi til et samfunn som trenger det.

Om juryen og prisen

Juryen har bestått av Yngve Birkelund (UiT – Norges arktiske universitet), Arne M. Bredesen (NTNU), Ane T. Brunvoll (Forskningsrådet), Kari Aa. Espegren (IFE - Institutt for energiteknikk), Anita Fossdal (Enova SF), Truls Norby (UiO) og Nils A. Røkke (SINTEF).

Prisen er på 50.000 kroner, og tildeles annethvert år av tankesmia Grønn Fase. Prisen går til beste idé, konsept eller prosjektskisse som fremmer miljøvennlig energi eller energiforbruk. Alle studenter og stipendiater ved norske høyskoler og universiteter har hatt anledning til å delta, og idéen har kunnet være alt fra en revolusjonerende, teknologisk løsning for hvordan man kan produsere miljøvennlig energi, til en idé om hvordan man kan endre folks engasjement med fornybar energi eller energisparing. Forslagene kunne være knyttet til eget master- eller doktorgradsarbeid, men det har ikke vært en forutsetning. Det sentrale har vært at konseptet kan sies å være nyskapende, og at det er gjennomførbart. Årets pris er den fjerde i rekken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar