tirsdag 21. desember 2010

Fornybar energi på flyttefot


I den siste tiden har det dukket opp lite oppløftende fornybar energi-nyheter som "Fred Olsen Renewables ditches 415MW Forth Array in Scotland” og ”Spanish solar sector slams 45% cut in PV tariffs”.
Selv om fornybarmarkedet har fått noen enkelte tilbakeslag i Europa i det siste er det ikke på vei ned, det er bare på flyttefot. For samtidig har man kunnet lese overskrifter som “South Korea achieves record solar-related sales in 2010”, "Nordex gets 45MW Turkey wind turbine order”, ”South Korea confirms massive offshore wind plan” og "Vestas gets 77.4MW Argentina wind turbine order”.
Markedet for fornybar energi har lenge vært drevet av subsidieordninger i store land som Tyskland og Spania, som nå har varslet kutt i subsidiene. Samtidig har antall land med politiske målsetninger for fornybar energi økt kraftig de siste årene, fra 45 i 2005 til 85 i 2009, hvorav 83 av disse har en form for subsidieordning for fornybar energi.
Ettersom prisene på fornybar energi synker og knappheten på fossile ressurser blir mer åpenbar, øker antall land som ser mulighetene i fornybar energi og sikker energitilførsel.


tirsdag 7. desember 2010

Norge: Prektige miljømål - lite handling

Aftenposten skriver i dag om at EU presser Norge til grønt krafttak. Det handler om at Norge skal ta sin del av dugnaden i Fornybardirektivet, som skal danne grunnlaget for at EU under ett får 20% av energien fra fornybare energikilder innen 2020. Selv om Norge allerede har en stor andel fornybar energi i forhold til andre land, har vi fortsatt enorme uutnyttede ressurser. Dersom Regjeringen godtar at EU setter ambisiøse mål for utbygging av fornybar energi i Norge, kan dette danne grunnlaget for at vi får tilstrekkelig tilgang på energi i fremtiden, i tillegg til at vi kan eksportere ren strøm til resten av EU.

Norge må forhandle frem en ambisiøs plan for fornybar energi frem mot 2020, sammen med EU. Dette arbeidet er på overtid for lenge siden, vi vil se resultater!

Hvis du er interessert i Fornybardirektivet og hva dette kan bety for Norge, anbefaler jeg Bellonameldingen, som skriver bra om dette på side 108 og utover.