tirsdag 7. desember 2010

Norge: Prektige miljømål - lite handling

Aftenposten skriver i dag om at EU presser Norge til grønt krafttak. Det handler om at Norge skal ta sin del av dugnaden i Fornybardirektivet, som skal danne grunnlaget for at EU under ett får 20% av energien fra fornybare energikilder innen 2020. Selv om Norge allerede har en stor andel fornybar energi i forhold til andre land, har vi fortsatt enorme uutnyttede ressurser. Dersom Regjeringen godtar at EU setter ambisiøse mål for utbygging av fornybar energi i Norge, kan dette danne grunnlaget for at vi får tilstrekkelig tilgang på energi i fremtiden, i tillegg til at vi kan eksportere ren strøm til resten av EU.

Norge må forhandle frem en ambisiøs plan for fornybar energi frem mot 2020, sammen med EU. Dette arbeidet er på overtid for lenge siden, vi vil se resultater!

Hvis du er interessert i Fornybardirektivet og hva dette kan bety for Norge, anbefaler jeg Bellonameldingen, som skriver bra om dette på side 108 og utover.

1 kommentar:

 1. Hei!
  Jeg har forsøkt å finne en mailadresse for Grønn fase for å kontakte dere på vegne av Økolandsbyen i Hurdal. Grønn fase bidrar til å fremme miljøvennlig energi og vi i Økolandsbyen håper vi kan sammmarbeide.

  Hurdalsjøen Økologiske Landsby planlegger å etablere et senter for anvendt miljøteknologi, helhetlige og økologiske måter å leve på. Senter for Anvendt Miljøteknologi vil utforske og demonstrere mange alternativer og kommunisere erfaringene for å inspirere til endring.

  Et internt mål er å gjøre vår økolandsby til et plusssamfunn- at vi genererer energi i steden for å forbruke.

  Hvis noen i Grønn fase synes dette er interessant kan dere ta kontakt på; personal@hurdalecovillage.no

  SvarSlett