onsdag 10. november 2010

Kina renser himmelen

Omtrent i fjor fikk Kina tildelt den ikke spesielt ærefulle tittelen av å være verdens flinkeste land til å slippe ut karbondioksid, metan og andre gasser som vil flytte Middelhavsklimaet til Jæren. Kina slipper nå ut 6,5 Gt CO2, eller drøyt 20 prosent av verdens menneskeskapte utslipp, og fortsatt er karbonintensiteten til den gjengse kineser bare halvparten av den norske. Men la oss sette en strek for kritikken av Kina og heller fokusere på det positive. For i tillegg til å produsere karbondioksid er Kina flinke til å produsere andre ting, som fornybar energi. 

Kina produserer nå 30 prosent av verdens vindmøller, 40 prosent av verdens solceller og 77 prosent av verdens solvarmere. Selv om mye av dette eksporteres, er bildet i ferd med å endre seg.

Kineserne har verdens nest høyeste strømproduksjon fra vindmøller, og vil tidlig neste år fylle myndighetenes 2020-mål på 30 GW installert vindkraft. Klokelig nok er det snakk om å fete opp dette målet til 150 GW. Kina eksporterer 95 prosent av sin egen solcelleproduksjon, men denne andelen vil sannsynligvis synke de nærmeste årene.
Kina har bare satt opp skarve 300 MW med solceller i landet, men på trappene har dem prosjekter på til sammen 12 000 MW, som er 1000 MW mer enn det som ble installert globalt i 2009. Kineserne er det folkeslaget (såfremt vi trykker sammen både Han-kinesere, Uruer og Mandsjurier i samme stråhatt) i verden som produserer mest varmtvann med sola som drivstoff, med en installert solvarme-effekt på hele 105 GW, eller 70 % av verdenstotalen. Totalt sett var Kina det landet i verden som installerte mest fornybar energi i 2009.

Kina er i suveren tet når det gjelder å lokke til seg profitthungrige investorers penger, spesielt når det kommer til fornybar energi. Totalt 34 milliarder dollar ble investert i kinesisk fornybar energi og energieffektivisering i 2009, nesten dobbelt så mye som nummer to på lista, USA. Investering i vind er det hippeste for tida, og stod for 81 prosent av totalinvesteringa. Den store aktiviteten på fornybar energi viser seg ikke minst i form av arbeidsplasser, for av verdens 3 millioner jobber innen fornybar energi finner vi 700 000 av disse i Kina.

Så selv om det bare går en snau uke mellom hver gang kineserne setter i gang et nytt kullkraftverk, er altså vindmøllene og solcellene godt i gang med å rense både den kinesiske og vår egen luft.2 kommentarer:

  1. Kina er et veldig interessant land når det gjelder fornybar energi! Man kan si mye om den politiske styringsformen til Kina, men når det gjelder å gjennomføre politiske planer er de suverene i forhold til oss i vesten. Kina har allerede etablert seg som verdens viktigste land innen fornybar energi, og jeg tror denne posisjonen bare kommer til å styrkes fremover! Bra!

    SvarSlett
  2. Quantum Binary Signals

    Get professional trading signals sent to your mobile phone every day.

    Start following our signals right now & make up to 270% per day.

    SvarSlett