Mal for innlegg

Hvis du er interessert i å sende oss et blogginlegg, ta kontakt med oss via mail.
Blogginnlegg som sendes til Grønn Fase bør følge denne malen:

Hovedoverskrift
Av Fornavn Etternavn, tittel, institutt, Universitet

Vær tydelig ved eventuell bruk av underoverskrifter, så de skiller seg klart fra brødteksten.

Under første avsnitt er det fint å ha en figur eller et bilde, for å fange leserens interesse. Kun øverste del av innlegget vises på hovedsiden. Forøvrig kan vi bare sette opp ett bilde i bredden. Det vil si at hvis du vil ha to bilder/figurer ved siden av hverandre, må du lagre det som én figur før du sender det til oss.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta tekstdokumentet og eventuelle illustrasjoner separat, som bildefiler. I teksten skriver du navnet på bildefilen der du vil ha den i teksten: <figurnavn>

Ellers:
Du kan spesifisere hvor du helst vil ha hoppskiftet slik:
<her vil jeg ha hoppskiftet>
Hoppskiftet vil da dukke opp som: «Les resten av dette innlegget».

Dersom du vil lenke til en annen internettside, skriv adressen i parentes, og uthev ordet/ordene foran parentesen du vil skal fungere som hyperlenke: VG (http://vg.no).

Nederst -referanser:
Her er det greit å bruke formatet du er vant til, så lenge det er ryddig/har et normert format.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar