torsdag 5. juli 2012

Offshore fornybar energi

Det finnes mye fornybar teknologi som blir utviklet for offshore forhold. Dette er forhold der en typisk har operert med olje og gass installasjoner. Noen av konferansene som originalt var spesialtilpasset olje og gassindustrien offshore, har nå begynt å få egne fornybar energi avdelinger. Et eksempel er ONS i Stavanger, som satser på fornybar energi (http://www.ons.no/index.cfm?event=dolink&famid=106620). Eg har nett vert på en annen vitenskapelig konferanse, ISOPE, der det er et stadig voksende fokus på fornybar energi offshore.
Grunnen til at det stadig vekk dukker opp fornybar energi i sammenhenger der en forventer kun offshore olje og gass, er at vi har masse å lære av hverandre. Det er mye som er likt som de ulike fagfeltene innen fornybare energi kan dra nytte av fra olje og gassindustrien. Installasjon, operasjon og vedlikehold er ting som endrer seg drastisk dersom en går fra en landbasert teknologi til offshore.
For min egen del så er eg mest interessert i offshore vindturbiner, men det finnes flere andre typer fornybare kilder til havs. Tidevannsturbiner og bølgekraftverk er noen andre som er relativt nye teknologier som er under utvikling.