torsdag 5. juli 2012

Offshore fornybar energi

Det finnes mye fornybar teknologi som blir utviklet for offshore forhold. Dette er forhold der en typisk har operert med olje og gass installasjoner. Noen av konferansene som originalt var spesialtilpasset olje og gassindustrien offshore, har nå begynt å få egne fornybar energi avdelinger. Et eksempel er ONS i Stavanger, som satser på fornybar energi (http://www.ons.no/index.cfm?event=dolink&famid=106620). Eg har nett vert på en annen vitenskapelig konferanse, ISOPE, der det er et stadig voksende fokus på fornybar energi offshore.
Grunnen til at det stadig vekk dukker opp fornybar energi i sammenhenger der en forventer kun offshore olje og gass, er at vi har masse å lære av hverandre. Det er mye som er likt som de ulike fagfeltene innen fornybare energi kan dra nytte av fra olje og gassindustrien. Installasjon, operasjon og vedlikehold er ting som endrer seg drastisk dersom en går fra en landbasert teknologi til offshore.
For min egen del så er eg mest interessert i offshore vindturbiner, men det finnes flere andre typer fornybare kilder til havs. Tidevannsturbiner og bølgekraftverk er noen andre som er relativt nye teknologier som er under utvikling.
For offshore vindturbiner er eksempler på viktige forskningsområder bunnfaste vindturbin fundament, flytende vindturbin konsept, analyse av vindturbin og vindresurssene offshore.
Både fundamenter for bunnfaste vindturbiner og konsepter for flytende vindturbiner, har store likhetstrekk med olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen. Dette er illustrert med bildene eg har lagt ved i bloggen her. Det er derfor lite tvil om at vi som arbeider innen fagfeltet offshore vindturbiner kan lære mye fra oljeindustrien sine erfaringer offshore, både installasjon og operasjon.
Mitt bidrag til konferansen handlet om effekten av atmosfærisk stabilitet for utmattingen av offshore vindturbiner. Et smalt tema som eg vil presentere i en senere bloggpost.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar