torsdag 26. mars 2009

Stiftelse av tankesmien

Da olje- og energiminister Terje Riis-Johansen 12. februar 2009 besøkte NTNU og SINTEF i anledning uttdelingen av de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME), hadde han med seg en utfordring til studentene. Olje- og energidepartementet (OED) ønsket å gi studenter og unge forskere en sjanse til å bli hørt, og det ble oppfordret til å etablere en gruppe med stipendiater og studenter knyttet opp til de nye FME-sentrene for å diskutere store linjer i energi- og klimapolitikken. Spørsmålet statsråden rettet til studentene, var;
"Hvordan kan Norge bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringen?".
Svaret på spørsmålet vet vi fortsatt ikke, men vi har kommet godt i gang med å sette sammen en gruppe. Vi har nå med oss til sammen 14 studenter, stipendiater og unge forskere knyttet til fagområdene som dekkes av de nye forskningssentrene. I dag hadde vi et møte der de involverte fikk møte hverandre for første gang, og vi har begynt å skissere en plan for det videre arbeidet.

Følgende temaer ble tatt opp til diskusjon;
- Bør vi konsentrere oss om én spesiell teknologi/løsning, eller bør vi se på det store bildet?
- Hva skal vi produsere?
- Skal vi være visjonære eller realistiske?
- Når begynner fremtiden?
- Hva vil OED egentlig ha fra oss?
- Har vi lyst til å svare på det spørsmålet vi har fått?
- Går det an å løse klimautfordringen med teknologi?
- Bør vi lage illustrasjoner?
- Bør vi skrive en kronikk?
- Hvor lang tid tar det å få et resultat?
- Skal vi dra på en hytte?
- Hvilken hytte, og når?