mandag 18. august 2014

Olje- og energiministeren delte ut Grønn Fases energipris

Under avslutningen av årets NorRen (Norsk sommerskole for fornybar energi), delte Olje- og energiminister Tord Lien ut tankesmias energipris for 2014. Prisen ble i år delt ut for tredje gang, og denne gangen til to vinnere, som hver mottok 50 000 kroner.

Årets ene vinner er Even H. Larsen og Guro G. Seim, masterstudenter ved NTNUs entreprenørskole, som sammen utgjør studentbedriften MorphoSolar. De har utviklet en solgrill, som allerede er på kommersialiseringsstadiet, samtidig som de jobber med å utvikle prototyper. Mer informasjon om prosjektet deres postes her i løpet av kort tid.

Den andre vinneren er Tor Haakon Bakken, PhD-student ved CEDREN, og forsker ved SINTEF. Han mottok prisen for sin idé om å utnytte energien fra varmtvann i bygninger.

I sin tale vektla ministeren viktigheten av forskning og utvikling, og arbeid for å skaffe ny kunnskap for å løse klimautfordringen. Han roste deltakerne både ved sommerskolen og i konkurransen, for deres sterke engasjement for en svært viktig sak. "Regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Forskning og utvikling er fundamentelt for å utvikle kunnskap og teknologi som kan bringe verden i riktig retning - også på fornybar-feltet. Grønn Fases energipris har en viktig rolle når det gjelder å motivere studenter og PhD-kandidater til å realisere ideer og ta kreative idéer på feltet videre."

Lykkelige vinnere Even H. Larsen (t.v.) og Tor Haakon Bakken gratuleres av olje- og energiminister Tord Lien.
Om vinnerne sier juryen:


Årets vinnere har begge levert sterke bidrag. De befinner seg i hver sin ende av innovasjonsskalaen. Den første lanserer en ide om hvordan energi fra varmtvann kan gjenvinnes på en bedre måte, den andre har allerede laget pilotprodukter av sin innovasjon, en solovn med integrert varmelagring, og er allerede i kommersialiseringsstadiet. 
Begrunnelse, Even Sønnik Haug Larsen og Guro Grytli Seim - MorphoSolar solovn
En godt gjennomtenkt, og delvis testet, teknologisk løsning, som vil løse en viktig utfordring knyttet til solfangere, nemlig å kunne nyttiggjøre seg energien på et annet tidspunkt enn den fanges.
Produktet kan erstatte ressurskrevende og energimessig ineffektive vedovner som i dag er i bruk i store deler av verden  . Prosjektet og innovasjonen vil i tillegg til å øke funksjonaliteten til dagens solovner, også bidra til et bedre inneklima for brukerne av ovnen, uten røyk og partikler. Om teknologien tas i bruk i stor skala, vil det bidra til å redusere avskoging og jorderosjon i svært utsatte regioner.
Prisvinnerne har en god plan for å ta ideen videre kommersielt, og prispengene er tenkt å skulle bidra til forretningsutvikling knyttet til ideen, noe som er godt beskrevet i prosjektplanen.

Begrunnelse, Tor Haakon Bakken –gjenvinning av varmtvann
En meget spennende ide som har et godt potensiale til energigjenvinning i alle bygninger som bruker varmtvann. En hovedutfordring ved gjenvinning av spillvarme er temperaturnivået. Den foreslåtte løsningen vil hindre at spillvarme med høy temperatur blandes ut med kaldt vann i avløpet og dermed blir vanskeligere å gjenvinne.
Løsningen vil kunne gi et nyttig bidrag til ytterligere energisparing. Store mengder energi går tapt fordi energien i  varmtvann ikke gjenvinnes  før vannet går  i avløpet. Hvis innovasjonen blir brukt i hjem, skoler og sykehus verden rundt kan dette være et godt bidrag til å redusere klimagassutslippene.
Prisvinneren beskriver i sitt forslag en ide som må bearbeides videre. Det er ikke er klart hvordan varmtvanngjenvinningen skal løses praktisk, men likevel er det en spennende ide, med potensiale som juryen gjerne vil se testet i praksis. Prispengene er tenkt brukt til å konkretisere ideen.

Juryen har bestått av:
Gabriella Tranell (NTNU), Nils Røkke (SINTEF), Tobias Boström (UiT), Anders Elverhøi (UiO), Helle Grønli (enova), Rune Volla (Norsk forskningsråd).

2 kommentarer:

  1. Er det mulig å få vite mer om dette forslaget, for om mulig å forstå hva som er nytt? Det er allerede utvikla mye på dette feltet:
    http://www.husbanken.no/miljo-energi/verdt_aa_vite/fra_gravann_til_varmtvann/

    SvarSlett
  2. New Diet Taps into Revolutionary Plan to Help Dieters Lose 20 Pounds in Only 21 Days!

    SvarSlett