onsdag 6. januar 2010

FME-tankesmia i 2009 -og fremover!

Det er nyttår, og på tide å oppsummere det som skjedde i 2009. Denne tankesmia hadde, på samme vis som selve FME-sentrene, sitt første leveår i 2009. Tankesmia ble etablert etter oppfordring fra (Olje- og) Energiministeren Terje Riis Johansen, og i løpet av senvinteren ble 16 medlemmer rekruttert. Jeg sto selv for organiseringen av oppstarten, og i samarbeid med Kristianne Ervik (PhD, Industriell økonomi og ledelse) ble en workshop arrangert i slutten av april. Resultatet fra denne workshopen dannet grunnlaget for videre arbeid i tankesmien, der målet var å gi en presentasjon for Olje- og energiministeren der vi ville svare på spørsmålet "Hvordan kan Norge bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringen?", sett med øynene til unge energiteknologistudenter og -forskere. De som deltok i tankesmia i arbeidet med å forberede denne presentasjonen, var:


 • Ingvild Eide-Haugmo (PhD-kandidat - CO2-rensing)
 • Marius O. Jonassen (PhD-kandidat - miljøeffekter av vindkraft)
 • Espen Lie Dahl (PhD-kandidat - havvind)
 • Ingrid Grændsen (student - arkitektur/energi)
 • Sverre Skalleberg Gjerde (student/PhD-kandidat - havvind)
 • Jostein Jerkø (student - vannkraft)
 • Renate Gjørva Ringstad (student - CO2-rensing)
 • Trygve Mongstad (koordinator/PhD-kandidat - solceller)
 • Christer Heen Skotland (student/koordinator - bioenergi/fornybar energi)
 • Thomas Haavi (PhD-kandidat - energibruk i bygg)
 • Anne Marit Melbye (student - energi og miljø)
 • Jo Gjessing (PhD-kandidat - solceller)
 • Leif Amund Lie (student- solceller)
 • Heidrun Laugsand (student - arkitektur/energi)
 • Marit Reiso (PhD-kandidat - havvind)
 • Mario Ortega (student - bioenergi)


Øverst: Tankesmia samlet foran lokalene til OED i Oslo. Nederst: Tankesmia ved ministerens bord.

Presentasjonen for OED ble, etter en kort utsettelse på grunn av at ministeren muligens ble satt ut av svineinfluensa, holdt den 30. september 2009 i OED sine lokaler i Oslo. Midt i tunge forhandlinger om regjeringsplattformen for de neste fire årene, hadde ministeren satt av en time til å høre på og diskutere med tankesmia, noe vi setter stor pris på. Både vi selv og departementet var meget fornøyde, og vi kan trygt si at alle lærte mye i løpet av denne timen. Det er ikke skrevet noen rapport om hva vi kom frem til, men noe kan leses i Teknisk Ukeblad. Jeg mener selv at budskapet vi la frem var langt mer balansert enn slik det fremstilles i TU, og det burde vurderes om vi selv skulle skrive en oppsummering, som gjerne kan legges ut på denne bloggen.

Tankesmia vil, etter et par måneder med hvile, tas frem igjen i løpet av det neste halvåret. OED har bevilget en sum til drift av smia, og gitt oss i oppgave å dele ut en pris til gode student-idéer innen feltet miljøvennlig energi. De 10 første på lista over vil være med videre i tankesmia, og i tillegg jobber vi for å rekruttere nye medlemmer. Neste samling av tankesmia vil skje i Trondheim i slutten av januar.

Godt nytt år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar