mandag 3. mai 2010

Solar united - etter ett år

For én uke siden var det årsmøte i forskningssenteret "Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology". Jeg ble imponert og facinert over hvor mange forskere som har samlet seg i dette senteret, og tror dette kommer til å bli veldig viktig for å danne grunnlaget for et solid forskningsmiljø innen solcelleforskning i Norge.

Forskningssenteret er et såkalt FME-senter, et forskningssenter for miljøvennlig energi, og er et samarbeid mellom IFE, NTNU, SINTEF og UiO, samt flere industrielle partnere. Jeg er selv stipendiat på solcelleavdelingen på IFE, og er ikke selv direkte involvert i arbeidet til dette senteret, men jeg var invitert til å delta på årsmøtet og på et todagers seminar om forskningen som pågår i senteret.

Ved etableringen av dette forskningssenteret, som startet opp i 2009, har de aller fleste som driver med industri eller forskning innen solceller i Norge inngått et samarbeid, og jeg tror at dette brede samarbeidet kan løfte norsk kompetanse opp på et absolutt topplan på verdensbasis. Vi er i Norge allerede langt fremme når det gjelder forskning på både silisiumproduksjon for solceller, produksjon av solceller basert på multikrystallinsk silisium og nanostrukturering av solceller.
Vi har dessuten en del aktivitet på konsepter som ligger et godt stykke inn i fremtiden, som såkalt lyshøsting og nye solcellematerialer som oksider og hydrider. Det er lite eller ingen aktivitet i Norge på det som er kjent som polymersolceller eller plastsolceller, og generelt lite innen tynnfilmteknologier, men det kan komme mer etter hvert.

Uansett tror jeg at de områdene som vi i Norge er sterke på, kommer til å være viktige langt inn i fremtiden. Silisiumsolceller er den mest utprøvede teknologien for solceller, og står for rundt 90% av verdens solcelleproduksjon i dag.

Med dette forskningssenteret som samler hele Norge, har vi fått en tung og langsiktig aktør i Norge, og forbedret kommunikasjon mellom de ulike institusjonene. Etableringen av FME-sentrene var et veldig bra initiativ fra regjeringen og Forskningsrådet, og sentrene kom på et veldig riktig tidspunkt!

1 kommentar:

  1. Quantum Binary Signals

    Get professional trading signals delivered to your cell phone daily.

    Follow our signals NOW & gain up to 270% per day.

    SvarSlett