fredag 28. januar 2011

Offshore vindkraftseminar i Trondheim


Torsdag 20.- og fredag 21. januar var en stor del av norsk vindkraftbransje samlet i Trondheim, på et seminar i regi av de to FME-senterne NORCOWE og NOWITECH. I og med at begge senterne var involvert, ble det et bredt program, med alt fra bladdesign via nettilknytning til meteorologiske modeller.

I tillegg til norske aktører var det enkelte representanter fra andre Europeiske land til stede. Naturlig nok herunder noen briter. Under de oppsummerende foredragene på fredagen fikk vi en ”se til Storbritannia”-presentasjon holt av Phil de Villiers, fra britiske Carbon-Trust. Og arbeidet de gjør der vitner om at de mener alvor. Her har norske myndigheter absolutt noe å lære, både hva ambisjoner og systematikk angår. For øvrig var det en klar holdning på seminaret om at norsk leverandørindustri ikke kunne vente på at et hjemmemarked skal bli etablert, den må kaste seg på det som skjer ute i Europa nå.

På alle offshore vindkrafttilstelninger i Norge er det et foredrag som er nesten obligatorisk: Sjur Bratland, Statoil - ” HyWind operational experience, new developments on access and future plans”.
Dette seminaret var i så måte inget unntak. HyWind sin pilotturbin har nå stått ute i omtrent et og et halvt år, og alle rapporter virker positive. Så vidt jeg kunne se på framtidsplanene Bratland presenterte denne gangen, var de noe framskyndet fra tilsvarende foredrag for et år siden. Noe som sikkert også er koblet til Helge Lunds kommentar fra i høst, om at inntjeningskravene til fornybarsegmentet til Statoil er like strenge som de til olje- og gassvirksomheten.

Som ung forskerspire er det motiverende å delta på et slikt seminar. Det hjelper til å sette mitt eget arbeid mer i perspektiv, og det blir lettere å se det store bildet, og nytteverdien av det jeg holder på med. I tillegg er det lærerikt på grunn av den store spredningen i faglig fokus og kunnskap hos deltagerne. Dette gjør at jeg kan teste ut tanker og ideer til prosjektet mitt overfor folk fra andre disipliner, og se om det gir mening også i andres øyne.

1 kommentar:

  1. Storbritannia gjør en veldig imponerende innsats på havenergi og hav-vind. Jeg ble selv veldig imponert da jeg deltok på All-Energy-konferansen i Aberdeen i 2009. Et utstillingsområde på størrelse med Operahuset var fylt opp med bedrifter som ønsket å satse på fornybar energi til havs. Norge hadde til sammen to stander på ca 30 kvadratmeter på denne messen. Det var et bredt program med foredragsholdere, og av dem var det bare én nordmann (Sjur Bratland, selvfølgelig). Det er veldig viktig for Norge å følge med på det som skjer i England hvis vi vil ha en slik industri, det er der det største markedet kommer til å ligge.

    SvarSlett