tirsdag 8. februar 2011

NEI til kjernekraft, JA til nukleær forsking i Norge

Det finnes to atomreaktorer i Norge, noe det sikkert er mange som ikke er klar over. Jeep II-reaktoren på Kjeller utenfor Lillestrøm og HWBR-reaktoren i Halden. Begge disse er små reaktorer som brukes til forskning, utvikling og produksjon av medisinske produkter. Selv om de er små, er de svært viktige for mange forskningsområder i Norge.

Det er altså ikke snakk om kjernekraftverk, energien som disse reaktorene produserer er ca tusen ganger mindre enn det en reaktor i et kjernekraftverk produserer. Avfallsmengden er derfor også veldig mye mindre.

Reaktoren på Kjeller brukes først og fremst til utvikling av medisiner og diagnoseverktøy i medisinsk forskning, og til forskning på materialteknologi. Blant annet er reaktoren svært sentral i forhold til utvikling av nye materialer for lagring av hydrogen. Forskerne som jobber med hydrogenlagring knyttet til Kjeller-reaktoren er blant verdens fremste, og kan forhåpentligvis bidra til at vi kan kjøre utslippsfrie biler drevet av hydrogen en gang i fremtiden.

Inne i reaktorhallen til forskningsreaktoren på Kjeller er det mange ulike instrumenter som gjør seg nytte av strålingen fra reaktoren bla. til materialteknologi og medisinsk forskning.
Reaktoren i Halden brukes først og fremst til å forske på sikkerhet i kjernereaktorer, og har et veldig kompetent miljø av eksperter på nukleær sikkerhet rundt seg. De driver blant annet kursing av personell på kjernekraftanlegg i andre land, og leder Halden-prosjektet, et internasjonalt forskingsprosjekt rundt nukleær sikkerhet med samarbeidspartnere i 18 land.

Med andre ord, disse reaktorene produserer en stor mengde forskningsresultater som bidrar til å skape en tryggere, sunnere og mer miljøvennlig verden. Noen stiller seg kritiske til å opprettholde driften av disse reaktorene i Norge, men jeg mener at mulighetene og resultatene vi får fra dem langt overgår problemene.

Det har vært en del diskusjon om Norge bør satse på kjernekraft, bla på grunn av enkelte forekomster av grunnstoffet thorium i Norge, som kanskje kan være et brensel for fremtidens kjernekraftverk. Jeg mener at det ikke er noen grunn for at Norge bør satse på kjernekraft så lenge vi er et land med rikelig tilgang på fornybar energi. Ja til nukleær forskning, nei til kjernekraftverk.

Jeg er på kontoret mitt nærmeste nabo til forskningsreaktoren på Kjeller, og har nylig brukt en lignende kjernereaktor i Frankrike til å drive forskning på aktuelle solcellematerialer.

4 kommentarer:

 1. Jeg er nok enig med "nei til kjernekraftverk" standpunktet. Men jeg tror likevel det kunne vært sunt med en mer offentlig og åpen debatt rundt temaet enn vi har i Norge nå. Dette er fordi jeg er redd for at mye av informasjonen vi sitter med i dag kan oppleves som gammel og utdatert, mens en ny debatt kunne pekt på problemstillinger rund kjernekraft som oppleves som mer oppdaterte og reelle. (I steden for en vag "Nei til kjernekraft pga Tsjernobyl" - "men dagens kjernekraftverk er sikrere" type diskusjon).

  SvarSlett
 2. Ja, jeg er helt enig. Det er nok bort imot umulig at vi får en ulykke av typen Tsjernobyl flere ganger i verdenshistorien. Avfallsproblematikken er jo reell forsatt, derimot, selv om den nå blekner litt i forhold til klimaproblemet, og nå gjør at kjernekraft opplever gyldne tider mange steder i verden.

  Men det spørs om det blir en debatt norsk media er noe særlig interessert i så lenge det ikke er aktuelt med kjernekraftverk i Norge.

  SvarSlett
 3. I lys av hva som har skjedd i Japan de siste ukene så kan vi vel si at det har gått troll i ord her?

  SvarSlett
 4. Ja, media har i alle fall tatt opp debatten igjen! Vi får satse på at det som har skjedd i det siste vil bety at vi får enda sikrere kjernekraftverk i verden, og at det blir nok et boost for fornybar energi.

  SvarSlett