mandag 16. april 2012

RESolar vinner Grønn fases energipris 2012

Vi er stolte av å annonsere årets vinner av Grønn fases energipris pålydende 50.000 kr: RESolar, ved studentene Erik Thorp, Stian Mundal og Andreas Michelsen fra Entrepenørskolen ved NTNU i Trondheim. Prisen ble overrakt av Olje- og energiminister Ola Borten Moe på konferansen Technoport i Trondheim i dag mandag 16/4.

Erik Thorp fra RESolar mottar prisen fra Olje- og energiminister Ola Borten Moe.

RESolar er en studentbedrift som har som mål å tilby kostnadseffektive solenergiløsninger til kunder i Øst-afrikanske land. Løsningene vil være tilpasset kunder utenfor det nasjonale strømnettet, og vil i de fleste tilfeller erstatte strøm fra dieselgeneratorer som brukes i dag. På denne måten bidrar de til reduksjon i klimautslipp samtidig som deres kunder kan spare penger.Prisvinnerne Stian Mundal og Andreas Michelsen utvikler prosjekter med potensielle kunder i Øst-Afrika.


Juryens begrunnelse er som følger:

Årets vinner har levert et sterkt bidrag, som viser et godt potensiale med hensyn til å få realisert ideen og dermed også faktisk miljøpåvirkning. Ideen er godt presentert, gjennomarbeidet, og prosjektet har gode muligheter til å lykkes. Juryen har dessuten bitt seg merke i at bidragsyterne har en konkret plan for hvordan prispengene skal brukes og at de kan peke på nytteverdien av prisen for prosjektet.

Juryen mener at det å henvende seg til off-grid krafmarkedet i u-land, med småskala solcelleanlegg, har potensiale til å gi en betydelig miljømessig gevinst, samtidig som det kan bidra til å heve levestandarden i disse områdene. Denne miljømessige gevinsten vil være både lokal og global, i form av lavere utslipp av CO2 og andre gasser forbundet med dieseldrevne aggregater. Nettopp konflikten mellom økt levestandard i utviklingsland og økte utslipp har vært pekt på som en stor utfordring ved internasjonale klimaforhandlinger, og vi er derfor fornøyd med å støtte et prosjekt som tar in over seg denne doble utfordringen.

Juryen har dessuten lagt vekt på at prosjektet er viktig fordi det fokuserer på den krevende, men kreative kombinasjonen som trengs av teknologiske og finansielle løsninger for å lykkes med teknologisk utvikling og spredning av ny teknologi. Prosjektet fokuserer dermed på et viktig ledd i prosessen fra grunnforskning til fullt ut kommersialisert, storskala teknologi. Denne fasen får sjelden det fokus som er påkrevet for en vellykket gjennomføring av innovasjoner. Prosjektet kan derfor også bidra til å videreutvikle et marked for mindre solcellesystemer.

Vi gratulerer RESolar og ønsker dem lykke til videre!

1 kommentar: